visie

In onze huidige maatschappij ligt de focus vooral op snelheid en presteren. Hierdoor doen we dingen die ons welzijn en geluk ondermijnen. Doordat we constant worden blootgesteld aan allerlei prikkels, (digitale) afleidingen en externe beoordelingen wordt het steeds lastiger om stil te staan en te luisteren naar ons innerlijke kompas.

Het is onze persoonlijke ervaring dat wanneer je naast aandacht voor het fysieke, ook aandacht besteedt aan je denken, je voelen en het ervaren je beter in staat bent om werkelijk te leven in plaats van te overleven. Hierdoor is het mogelijk meer in het hier en nu te zijn en ook de geluksmomenten ten volle te ervaren. Tevens vergroot het je emotionele weerbaarheid waardoor je beter in staat bent om te gaan met tegenslagen.

Vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd gebaseerd op de drieslagen denken, voelen en ervaren, hebben wij een programma ontwikkeld om je innerlijke conditie te vergroten en het contact met jezelf te verbeteren.


In elke sessie zit altijd!


Denken: een stukje inspiratie, actueel thema


Voelen: aandacht voor je emotie en je lichaam


Ervaren: verdieping, contact met jezelf en ander

 


In al onze sessies komt de drieslag terug, die gaat over hoofd, hart en buik en/of ik, de ander en het grotere geheel. Zie hier onze uitleg:


Het contact met jezelf, de weg naar binnen!


Het contact met de ander, de weg naar buiten.


Het contact met het grotere geheel, alles omvattend.